DYSLEXIE TEST

Beantwoord deze 20 vragen met 'ja' of 'nee'. Schrijf de antwoorden op een briefje. Veel succes!

De test

 1. Als u een formulier invult. Maakt u dan vaak fouten?
 2. Vindt u het lastig om een telefoonnummer goed in te toetsen?
 3. Is uw spelling slecht?
 4. Haalt u data en tijden door elkaar? En vergeet u afspraken?
 5. Vindt u het invullen van een vragenlijst moeilijk?
 6. Een boodschap aannemen via de telefoon. En deze boodschap goed doorgeven aan iemand anders. Vindt u dat lastig?
 7. Draait u getallen om, zoals 95 en 59?
 8. De maanden van het jaar vloeiend achter elkaar opnoemen. Vindt u dat lastig?
 9. De tafels van 1 t/m 10 uit uw hoofd leren. Vond u dat vroeger lastig op school?
 10. Doet u langer over het lezen van een boek dan u zou moeten doen?
 11. Vindt u het moeilijk om van links naar rechts te tellen?
 12. Als u een lang woord zegt. Vindt u het dan soms moeilijk om alle klanken in de juiste volgorde te noemen?
 13. Is kaartlezen of de weg vinden op een onbekende plek lastig?
 14. Hardop voorlezen. Vindt u dat vervelend om te doen?
 15. Als u net een stuk tekst heeft gelezen. Vindt u het dan moeilijk om de betekenis van de tekst te onthouden?
 16. Vindt u het vervelend om dikke boeken te lezen?
 17. Is uw handschrift moeilijk om te lezen?
 18. Raakt u in de war wanneer u voor publiek moet spreken?
 19. Vindt u hoofdrekenen moeilijk?
 20. Kunt u de namen van de maanden achterstevoren opnoemen? 


  De uitslag
 • Heeft u negen of meer vragen met 'ja' beantwoord? Mogelijk heeft u dyslexie.
 • Heeft u op de eerste 12 vragen vooral 'ja' geantwoord? Dan is dit een sterke indicatie van dyslexie.
 • De diagnose dyslexie kan alleen gesteld worden door een bevoegd psycholoog of orthopedagoog.

Klik hier voor meer toelichting op deze test.

 

WAT IS DYSLEXIE?

Dyslexie komt vaak voor. Bij dyslexie hebben de hersenen moeite om letters met klanken te verbinden. Het is een erfelijke aandoening. Gelukkig is er in het onderwijs steeds meer aandacht voor. Volwassenen die moeite hebben met lezen schrijven weten vaak niet dat dyslexie de oorzaak kan zijn. Soms ontdekken ze het pas als er bij hun kind dyslexie is vastgesteld.

 • Dyslexie is een ernstige leerstoornis.
 • Mensen met dyslexie hebben problemen met lezen, spellen en automatiseren. Soms ook met motorische vaardigheden, rekenen en ruimteljk inzicht.
 • Gevolgen van dyslexie kunnen zijn: grote werkdruk en sociale isolement.
 • Positieve kernmerken! Mensen met dyslexie zijn vaak creatief en hebben een goed probleemoplossend vermogen, inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen.
 • Onder zelfstandige ondernemers komen relatief veel mensen met dyslexie voor.
 • Dyslexie is niet iets om je voor te schamen. Het heeft helemaal niets met domheid of luiheid te maken!!
© 2014 - Alle rechten voorbehouden Eenvoudig Communiceren, Axendo & Lexima